1. Dubbeldip

  Column geschreven voor MarketingTribune 15

  Het zijn spannende tijden. De angst voor de dubbeldip houdt aan. Kenners binnen de bancaire industrie laten voorzichtig doorschemeren dat banken weer nauwelijks geld aan elkaar durven uit te lenen. Hierdoor valt de economische motor stil. Om de liquiditeitsposities bij een aantal marktpartijen toch op peil te houden, liggen Icesave-achtige spaarrentes op de loer. We weten inmiddels allemaal wat hiervan de gevolgen zijn. Er zijn ook positieve geluiden. Gelukkig.

  De enorme groei van de wereldbevolking leidt – volgens gerenommeerde economen – tot zoveel vraag bij nieuwe consumenten, dat de wereldeconomie de komende jaren niets anders kan dan groeien. Met een paar procent zelfs. Ook in onze zwakke eurozone. Of de dubbeldip er komt of niet, afwachten of stilzitten heeft geen zin. Het is meer dan ooit de tijd om binnen het bedrijfsleven echte veranderingen door te voeren. En veel anders te gaan doen. De machtsverhoudingen in de wereld blijven immers verschuiven. Niet alleen geografisch, maar ook tussen overheden, bedrijven en consumenten.

  Recent sprak Muriel Arts over dit onderwerp. De voorzitter van het Nima is van mening dat marketeers in dit veranderingsproces het voortouw moeten nemen en hun positie binnen de top van het bedrijfsleven moeten terug veroveren. Wij zijn immers het beste aangesloten met de buitenwereld. En kunnen als geen ander een brug slaan tussen de belangen van een bedrijf aan de ene kant en de belevingswereld en behoeftes van individuele consumenten en de collectieve belangen van de samenleving aan de andere kant.

  Een goed voorbeeld volgens Arts is Unilever. De nieuwe top heeft niet alleen financiële groeidoelstellingen afgekondigd, maar zichzelf ook harde maatschappelijke doelen gesteld. Dit staat uitgebreid beschreven in het sustainable living plan. Zo belooft ceo Paul Polman van dit concern de komende jaren de environmental footprint van alle producten te halveren.

  Laten we als marketeers het advies van Arts ter harte nemen en de goede intenties van Unilever volgen. En daarnaast als consumenten alleen nog maar bedrijven supporten die naast shareholder value ook structureel een bijdrage willen leveren aan het beter maken van de wereld. Now is our time.


reacties