1. “End-ups”

    Niet zo lang geleden gaf Ruud Hendriks een presentatie bij het ABN AMRO-congres ‘Het nieuwe ecosysteem voor het bedrijfsleven’. De presentatie ging over zijn nieuwe initiatief Startupbootcamp. Dit is een -inmiddels internationaal uitgerold- format waarbij een geselecteerd aantal startups begeleid wordt bij het in de markt zetten van hun vernieuwende business modellen en ideeën.

    In een interessante presentatie gaf Ruud Hendriks aan dat er in Nederland veel behoefte is aan startups. Dit mede omdat veel grote bedrijven niet of nauwelijks in staat zijn om te innoveren.

    Ze zijn namelijk niet voorbereid op disruptie, ze zijn log & reageren traag, ze hebben moeite met ‘out-of-the-box’-denken en sturen voornamelijk -zeker nu- op korte termijn omzet- en winstdoelstellingen. Hierdoor worden te weinig initiatieven genomen en eindigen die paar schaarse activiteiten die met vernieuwing te maken hebben al snel in ‘end-ups’.

    De selectie van het Startupbootcamp-programma voor dit voorjaar in Amsterdam is inmiddels weer afgerond. De lijst van de 9 geselecteerde startups is hier te vinden. De komende maanden mag ik als coach van het programma een aantal van deze initiatieven begeleiden. Dit doe ik overigens ook bij het vergelijkbaar initiatief Rockstart Accelerator. De lijst van de daar geselecteerde 10 startups staat hier. Het wordt een leuke en vooral leerzame zomer…


reacties