1. Future Centers… Will it blend?!?!

  Op steeds meer plekken op de wereld openen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen Future Centers. Gericht op het stimuleren en faciliteren van een dialoog rond innovatie. Vandaag werd een dergelijke ruimte geopend op de Universiteit van Leiden.

  Het aandachtsgebied van dit initiatief is Smart Systems: het samensmelten van (ondermeer) big data, artificial intelligence, expert systems, robots, sensoren, augmented & virtual reality en sociale netwerken.

  Na een introductie van een van de initiatiefnemers Hans Konstapel vertelde prof. dr. Paul Iske over het Future Center van ABN Amro. Samenwerken, open innovatie en ondernemerschap binnen de bank. De volgende spreker was Ernst de Lange van de Belastingdienst. Zijn verhaal ging over hoe ruimtes & inrichting invloed hebben op het (on)bewust stimuleren van het vrijdenken van de bezoekers van het Future Center van deze overheidsdienst in Breda.

  De laatste spreker was Hank Kune. Hij is expert op het gebied van Future Centers en startte zijn presentatie met een snelle overview van allerlei initiatieven op dit gebied over de hele wereld. Nederland liep kennelijk lang voorop, maar inmiddels zijn er in Japan de meeste broedplaatsen om zonder beperkingen na te denken over vernieuwing.

  Daarna lichtte hij de ‘operating principles’ van een Future Center toe (in het Engels & willekeurige volgorde):

  1. Organazational and personal growth
  2. Multiple perspective and multi-disciplinary work
  3. Meeting people on equal terms
  4. Results and impact focus
  5. Time out
  6. Continuity and discontinuity
  7. Futurizing
  8. Long term and sustainable focus
  9. Concrete results
  10. Co-creation and collaboration
  11.  Contactivity
  12. Thinking. Dreaming. Playing. Doing. Work. Environment
  13. Systematic and facilitated

  Uit (zijn) onderzoek blijkt dat succesvolle initiatieven over het algemeen een ‘principle’ of 10 hanteren.

  Ik ben benieuwd wat er allemaal uit het nieuwe Future Center in Leiden gaat komen. Paul Iske formuleerde het origineler… “Will it blend?!?”


reacties