1. Governance …

    Mmmm. Een stuk over governance op mijn blog. Wie had dat nou gedacht? Om eerlijk te zijn ben ik geïnspireerd door het Corporate Innovation Report van Auke van den Hout. Hij presenteerde de uitkomsten van zijn onderzoek vandaag -na mijn verhaal over Brand Hacking- op de 7th Intrapreneurship Conference.

    Het genoemde rapport is bedacht om data te verzamelen voor het recent gelanceerde Corporate Innovation Model. Dit model geeft bedrijven handvatten om de randvoorwaarden te creëren om meer en makkelijker te kunnen vernieuwen. Naast een visie op de toekomst, de juiste skills en een passende cultuur werd een aangepaste ‘governance’ besproken.

    Alle aandachtspunten op dit gebied die Auke noemde zijn herkenbaar. Zoals bijvoorbeeld de noodzaak van ‘innovation accounting’. Dit is de voortgang en het wel/niet succes van nieuwe initiatieven op een andere manier meten dan de bestaande business. Verder werd “decentrale IT en/of API’s” genoemd. Ook helemaal mee eens. Zeker in de validatie- en prototype-fase is stabiliteit en schaalbaarheid van technologie (het denken van een gemiddelde IT-baas) volledig irrelevant. Houdt alleen maar op.

    Een andere item dat werd genoemd is ‘sandbox for seed’. Denk hierbij aan ruimte om rustig na te kunnen denken, jezelf te ontwikkelen en fouten te kunnen maken (en daarvan leren). Als laatste werd toegelicht het verschil tussen ‘what’ en ‘how’. De nieuwe manier van werken is uiteraard nog steeds eerst centraal vaststellen wat er moet gebeuren, maar laat daarna het team autonoom aan het werk met de precieze invulling van de klant- of productontwikkeling. Uiteraard ook zelf verantwoordelijk voor de wel of niet geboekte resultaten.

    Eigenlijk zijn het no brainers. Uit het onderzoek van Auke blijkt echter dat het kennelijk nog steeds heel erg moeilijk is voor corporates om deze governance op orde te krijgen. Een gemist kans, want innovatie niet op orde hebben leidt niet alleen tot teleurstelling bij de betrokken medewerkers, maar ook in veel gevallen tot het afnemen van het onderscheidende vermogen. Met alle consequenties -voor alle stakeholders- van dien.


reacties