1. OKR’s zijn het helemaal …

  De afgelopen jaren heb ik veel gewerkt met OGSM’s. OGSM staat voor Objectives (doelen), Goals (doelstellingen), Strategies (strategieën) en Measures (meetmethodieken).

  In één oogopslag, vaak maar met 1 A4-tje, is duidelijk hoe verschillende onderdelen samenhangen met de doelstellingen en met elkaar. Dit maakt het tot een krachtig middel om voortgang en focus te bewaken binnen een bedrijf of een afdeling.

  OGSM’s werken naar mijn ervaring erg goed in een uitgekristalliseerde, voorspelbare business. Waarbij de strategieën vaak goed doordacht zijn en gebaseerd op veel kennis en ervaring binnen het bedrijf. Wanneer je een nieuwe activiteit hebt, dan is het maken van een goede OGSM vaak lastig. De ervaring ontbreekt om vooraf een (winnende) strategie te bedenken en de kennisontwikkeling met behulp van veel experimenten gaat zo snel, dat je geen statisch plan wilt.

  Vandaar dat wij tegenwoordig werken met OKR’s. Wat is de Objective (aspirationeel, vergelijkbaar met de ‘O’ bij de OGSM) en wat zijn de gewenste belangrijkste resultaten: de Key Results. Deze KR’s hebben meestal betrekking op groei, ‘engagement’, inkomsten, performance en/of kwaliteit. Aan onze multidisciplinaire, zelfsturende teams is vervolgens de taak om zo snel mogelijk uit te vinden wat de beste manier is om de beoogde doelstellingen te bereiken. Met build-measure-learn-loops.

  OKR’s zorgen voor transparantie en radicale focus binnen ontwikkel- en groeiteams en worden niet per jaar, maar idealiter per kwartaal of maand geformuleerd (kortere sprintjes). In overleg met het team, want een bottem up-aanpak blijkt beter te werken dan top down opgelegde doelstellingen. Met deze aanpak kan je eigenlijk je business uitdagingen ‘slice-n’ en stap voor stap dichter bij je uiteindelijke doel komen, namelijk: duurzame groei en lange termijn impact.

  Er zijn inmiddels veel interessante boeken over OKR’s. Aanraders zijn ‘Radical Focus’ van Christina Wodtke en ‘Measure What Matters’ van John Doerr.


reacties