1. Interessante generatie clash bij GVR

    Afgelopen maandag was er weer een bijeenkomst van het Genootschap voor Reclame. Na de Rembrandt Toren waren deze keer een hoop vak-notabelen bij elkaar gekomen in het nieuwe, hippe White Space. Nu denk je natuurlijk…. wat deed jij daar dan?!?. Welnu, begin dit jaar won ik een Coq d’Honneur voor mijn verdiensten voor de reclame-industie en sindsdien ben ik altijd welkom :-).

    Het onderwerp van de avond was ‘personal branding’ en de eerste spreker Jack de Vries. De ex-spin dokter van het CDA. Hij had een boeiend verhaal over het verschuiven van de macht & het gezag richting de burger, het belang van authenticiteit in een mediacratie en het hanteren van heldere communicatielijnen.

    De andere sprekers van de avond waren twee ‘jonkies’ uit ‘het vak’. Ebele Wybenga, een nog niet afgestudeerde columnist van ondermeer Adformatie en Bright, en Nalden, een succesvolle ondernemer en blogger met een grote internationale aanhang. Beide vertelden over hoe ze content-domeinen hebben geclaimd, razend snel autoriteit kregen, handig media gebruiken, slim nadenken over de distributie van content via ondermeer sociale media en makkelijk vindbaar zijn binnen Google.

    Na de persoonlijke verhalen van deze twee sprekers over jezelf en de business ontwikkelen, bleek de boodschap niet bij iedereen goed over te zijn gekomen. Vragen uit de zaal waren ‘Heb je wel een duidelijk levensdoel Ebele?’ en ‘Hoe ga je hiermee dan geld verdienen Nalden?’. Vragen van enkele aanwezigen die kennelijk moeite hadden om te snappen dat  werken in het traditionele medialandschap iets totaal anders is dan onderdeel uitmaken van een generatie voor wie het internet zuurstof is. En genoeg kansen biedt voor andere carrièrepaden en -vooral- nieuwe verdienmodellen.

    0 reacties